Szerver üzemeltetés

Szerver üzemeltetés

Szerverüzemeltetési szolgáltatásunkat azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ajánljuk, akiknél nem szükséges egy állandó rendszergazda jelenléte, viszont szeretnének egy stabilan működő helyi hálózatot. Távvezérelt szolgáltatásainkkal mind a klienseket, mind a helyi szervereket könnyedén tudjuk menedzselni, így a problémáik megoldása akár úgy is érkezhet, mintha napi 8 órában lenne rendszergazdájuk.

Szerverüzemeltetési szolgáltatásunk a következő elemekből épül fel:

Szerverfelügyelet

- szerverek hardverelemeinek állapotellenőrzése gyártók által biztosított menedzsment szoftverek segítségével
- szerverek automatikusan készülő naplójának ellenőrzése, szükség esetén lekezelő eljárások indítása
- biztonsági frissítések figyelése, aktuális szervizcsomagok telepítése
- vírusvédelmi rendszer aktuális vírusdefiníciós állományának vizsgálata és frissítése
- mentőegységek állapotának figyelése és a mentések normál lefutásának ellenőrzése
- szünetmentes tápegységek állapotának ellenőrzése

Szerverek karbantartása és üzemeltetése

- az informatikai szabályozási rendszerben bekövetkezett módosítások miatt végrehajtandó rendszerbeállítások elvégzése
- a felhasználók állományában bekövetkezett változások miatt végrehajtandó rendszerbeállítások elvégzése
- a szervereket érintő külső szolgáltató által végzett módosítás miatt végrehajtandó rendszerbeállítások elvégzése
- rendelkezésre álló eszközök lehető leghatékonyabb használata érdekében végzett karbantartás (pl. lemezkarbantartás, töredezettség mentesítés, stb.)
- a rendszeren kívülről érkező veszélyeztető tevékenységek, állományok, alkalmazások figyelése, felkutatása, megszüntetése
- a nem kívánt állományok rendszerbe jutásának megakadályozása elsősorban a megrendelő internetforgalmának tűzfal segítségével történő szűrésével, a tűzfal biztonsági beállításainak felülvizsgálatával és aktualizálásával a frissen azonosított támadástípusok, adat- és információintegritást sértő alkalmazások ismeretében
- a periférikus eszközök (fénymásoló, nyomtató) hálózatba történő bekötése, felhasználók általi elérésük biztosítása a megrendelő által meghatározott jogosultságok szerint
- a hardverbeállítások és szoftverstruktúra megtartása
- a szerverek üzemeltetését érintő külső szolgáltatókkal való kapcsolattartás
- igény esetén az üzemeltetési feladatokhoz szükséges hardver, szoftvereszközök és anyagok beszerzése
- igény esetén rendszeres helyszíni rendszermérnöki konzultáció

Hibajavítás

A szervereken felmerülő szoftver és hardverhibák elhárítása, szükség esetén teljes újrainstallálással, esetleg a hardvereszköz részleges, vagy teljes cseréjével. A hardvereszközök esetleges cseréje átalánydíjjal nem fedezett szolgáltatásnak minősül a felhasznált anyagok tekintetében.

Dokumentáció

- eseménynaplók, erőforrás-felhasználási kimutatások, rendkívüli eseményeket rögzítő naplók készítése, azok tárolása, sértetlenségének, utólagos manipulálásuk megakadályozásának biztosítása
- hardver eszközleltár készítése, és karbantartása
- szoftverleltár készítése és karbantartása
- konfigurációs listák készítése és ezek karbantartása
- hálózati topológia ábra készítése, és karbantartása
- karbantartási és javítási tevékenységek dokumentálása
- üzemeltetési eseménynaplók készítése
- üzemeltetési statisztikák készítése
- megrendelő tájékoztatása az egyes eszközök erőforrásainak esetleges kimerüléséről
- évente írásos javaslattétel az informatika fejlődési iránya, valamint az üzemeltetés alapján elvégzendő fejlesztésekre vonatkozóan

Ajánlatkérés